🎈PHỞ NGỌC VƯỢNG TỰ HÀO LÀ ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU CỦA PHỞ XƯA TRONG CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 20 NĂM HÀ NỘI “THÀNH PHỐ VÌ HOÀ BÌNH”🎈